Job design is een onderdeel van human resource management, ofwel HRM. Met job design wordt vaak gekeken naar de functieomschrijving van een bepaalde baan. Een organisatie heeft behoeftes op bijvoorbeeld technologisch en organisatie niveau. Deze behoeftes worden ingevuld door een medewerker met een specifieke taakomschrijving. Het bedenken van die taakomschrijving is in feite job design. Aan de andere kant is het, zeker vanuit het oogpunt van HRM, belangrijk dat de medewerker zelf ook goed in zijn of haar vel zit en de functie goed uit kan voeren. Bij job design wordt daarom ook gekeken naar hoe de tevredenheid en kwaliteit van de medewerker die de functie uitvoert verhoogt kan worden. Op die manier is job design dus zowel voor de organisatie als voor de medewerker van belang.

De facetten

Job design is in de praktijk een stuk breder dan het misschien op het eerste gezicht lijkt. Er zijn allerlei verschillende aspecten en facetten aan verbonden. Hieronder staan een aantal van de belangrijkste facetten beschreven om je een beter idee te geven hiervan.

Variatie van vaardigheden

Dit heeft betrekking op de verschillende vaardigheden die een medewerker nodig heeft om met succes zijn werk uit te voeren. Over het algemeen is het zo dat hoe meer verschillende vaardigheden waar die medewerker over beschikt ingezet moeten worden om het werk te doen, hoe meer tevredenheid dit die medewerker geeft.

Taak identiteit

Wanneer een medewerker betrokken is bij een proces van begin tot eind levert dit veel meer tevredenheid op dan wanneer die medewerker alleen bij een onderdeel van het proces betrokken is.

Significantie van de taken

Hierbij wordt gekeken naar de waarde van het werk en de taken. Een baan wordt nu eenmaal een stuk leuker wanneer mensen het idee hebben dat ze een verschil maken of echt iets bijzonders hebben neergezet.

Er is nog zoveel meer

Dit is slechts een greep en indicatie van wat job design inhoudt. Wanneer je dit interessant vindt raden we je aan om het eens te bespreken met een HR collega of zelf op onderzoek uit te gaan!